Home

Nieuws

Huisartsen ervaren barrières bij leefstijladvies

Nederlandse huisartsen ervaren onvoldoende ruimte om het met patiënten te hebben over gezonder eten. Tijdgebrek, onvoldoende kennis en onwil bij de patiënt zijn de voornaamste barrières.

Dat blijkt uit de studie ‘Arts & Groenten’ van Vereniging Arts en Leefstijl in opdracht van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). In deze studie is geïnventariseerd welke leefstijlprojecten er lopen waarin huisartsen betrokken zijn en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Daarnaast is geïnventariseerd hoe huisartsen leefstijladvies toepassen en wat zij specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van groente- en fruitconsumptie door hun patiënten.

Preventie chronische ziektes

De resultaten van dat onderzoek zijn vervolgens besproken met een groep huisartsen. Men is het eens: voeding en andere onderdelen van leefstijl moeten vaker en structureel worden ingezet bij de behandeling van chronische ziekten. Groente en fruit spelen hierbij een belangrijke rol, met name bij de preventie en behandeling van diverse chronische ziekten.

Tekst gaat verder onder de tweet

60% wil vaker leefstijladvies

Hoewel huisartsen hiervan zijn doordrongen, zou 60% van de ondervraagde huisartsen leefstijl vaker willen bespreken. Zij ervaren hierbij echter een aantal belemmeringen zoals gebrek aan tijd en onvoldoende kennis. Daarnaast spelen ongemotiveerde patiënten, de organisatie van het gezondheidssysteem en het ontbreken van ondersteunende methodieken en materialen, een rol. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat huisartsen het lastig vinden om haalbare doelen op te stellen en ondersteuning bij het realiseren van deze doelen te bieden.

Betere scholing voor huisartsen

Het rapport adviseert in te zetten op het verhogen van de eigen effectiviteit van de huisarts door middel van scholing, samenwerking met zorgprofessionals in de regio en een betere beschikbaarheid van ondersteunende tools. Ook is het belangrijk om het bespreken van een gezonde leefstijl normaler te maken binnen én buiten de spreekkamer.

Congres over voeding in leefstijl

Het rapport Arts & Groenten wordt zaterdag 9 november door Tamara de Weijer, voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl en ambassadeur van het NAGF, gepresenteerd op het congres OpVoeding, Leefstijl en stressmanagement in de spreekkamer. Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Student en Leefstijl, een initiatief van geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden over voeding in leefstijl onder toekomstige artsen te vergroten.

Of registreer je om te kunnen reageren.