Home

Nieuws

Nieuwe Milieu-indicator Gewasbescherming van WUR

Wageningen Universiteit ontwikkelt een nieuwe Milieu-indicator Gewasbescherming.

Het is een driejarig PPS-project (Publiek Private Samenwerking), waarbij het bedrijfsleven € 370.000 bijdraagt, en de overheid € 300.000. Het doel is een breed gedragen indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen waarmee de milieulast van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gemeten. De nieuwe methode om de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen, gebruikt als basis de beoordeling van het risico voor het milieu van gewasbeschermingsmiddelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De ontwikkelde indicator wordt getoetst in een aantal pilots, uitgaande van verschillende typen teelten (eenjarig – meerjarig, bedekte en onbedekte teelten etc.). Inzet is om ook internationale pilots op te zetten om de impact van importproducten te analyseren.

Gemeenschappelijk doel

De Milieu-indicator Gewasbescherming kan door de telers gebruikt worden als basis voor de keuze van gewasbeschermingsmiddelen en door afnemers als basis voor hun inkoopbeleid. Het gemeenschappelijke doel daarbij is het minimaliseren van de milieulast en het bieden van transparantie richting markt en maatschappij.

Of registreer je om te kunnen reageren.