Home

Nieuws

Minister wil wat doen aan leveringsplicht telers

Het loslaten van de eis van volledige leveringsplicht zal de Europese subsidieregels voor groente en fruit aantrekkelijker maken.

Volgens landbouwminister Carola Schouten is dat onderdeel van haar inzet bij Europees overleg over een nieuw stelsel van Europese landbouwsubsidies (GLB 2020). De GMO-regeling voor groente en fruit zal daardoor in 2021 ook wijzigen. Zo zal de GMO-subsidie dan ’sectorale interventie in de groente en fruit’ genoemd worden en niet meer GMO-subsidie. De aard van de regeling zal naar verwachting overeind blijven.

Ruimte in voorstellen

In het laatste ledenblad van ZON spreekt Schouten zich uit over het loslaten van de volledige leveringsplicht. Als dat betekent dat telers niet langer al hun product bij de telersvereniging hoeven af te zetten, kan dat inderdaad een stap voorwaarts zijn, stelt een GMO-expert desgevraagd. In de huidige plannen van de Europese Commissie is zo’n versoepeling overigens niet voorzien, stelt hij. Ook is in die voorstellen niet voorzien dat telers zich meer met de afzet mogen bemoeien, al kan het loslaten van de volledige leveringsplicht telers ook meer ruimte geven op de markt.

Nationaal beleid

Schouten laat in het ledenblad van ZON merken dat de nieuwe Europese landbouwregels kansen bieden om GMO voor groente en fruit te wijzigen. Als de discussies in Europa zijn afgerond, gaat het ministerie weer samen met de sectororganisaties werken aan een nieuwe nationale strategie. Het is overigens de vraag of nog evenveel geld beschikbaar blijft voor GMO groente en fruit (straks sectorale interventie in de groente en fruit). Landen kunnen ook andere sectoren in het stelsel sectorale interventies toevoegen. Het wordt dan een verdelingskeuze van de landen zelf, verwacht de GMO-expert.

Al stappen gezet

Schouten stelt dat de huidige GMO-regeling al op veel punten is verbeterd en risico’s op terugvorderingen zijn teruggebracht. De administratieve lasten van de regeling zijn een uitdaging, stelt Schouten. De telersverenigingen moeten rapporteren over vooruitgang op bepaalde zaken. Dat element van resultaatmeting wordt straks breder ingevoerd. Dat kan betekenen dat daardoor administratieve lasten juist verzwaard worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.