Home

Nieuws

Limburgse telers leveren ruim 18 ton middelen in

Onder de vlag van ‘bezem door de middelenkast’ is bij Limburgse telers 18.308 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Het gaat om middelen waarvan de opgebruiktermijn verstreken is.

In het kader van de actie ’Bezem door de middelenkast’ werden alle ruim 3.000 Limburgse agrariërs aangeschreven. 682 bedrijven hebben zich vervolgens aangemeld. Die werden tussen 1 december 2017 en 30 maart 2018 bezocht door een medewerker van Agrea, Agrifirm, Agrizo, Alliance, Bongers Agro, Brinkman, CLM, Delphy, Huntjens, Horticoop, Mertens, Steins Gewasverzorging of Vitelia Agrotheek. Tijdens het bezoek is met de CLM-bezemtool gekeken of een middel wel of geen toelating meer heeft, en is genoteerd welke middelen ze willen afvoeren. Dat leidde tot de afvoer van 18.308 kilo aan middelen. Dat is gemiddeld 27 kilo per bedrijf. 123 bedrijven (18%) hadden hun kast volledig op orde; zij hadden alleen toegelaten middelen op voorraad staan, meldt CLM.

Afgevoerde hoeveelheden

De grootste opgehaalde hoeveelheid bij een individueel bedrijf was 463 kilo. Relatief gezien hebben boomtelers zich het vaakste aangemeld (39% van alle Limburgse boomtelers), gevolgd door fruitteelt (35%), akkerbouw (32%) en glastuinbouw (29%). Absoluut gezien hebben akkerbouwers gezamenlijk met 5.963 kilo de grootste hoeveelheid afgevoerd, op de voet gevolgd door glastuinbouw met 4.956 kilo. Per bedrijf heeft de glastuinbouw met gemiddeld 64 kilo de grootste hoeveelheid afgevoerd, gevolgd door de sector loonwerk met 38 kilo.

Onvoldoende innamepunten bij gemeenten

Agrariërs kunnen, tegen betaling, restanten en lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen inleveren bij – of op laten halen door – een erkende afvalinzamelaar. Ook kunnen agrariërs terecht bij gemeentelijke milieustraten, die een vergunning hebben voor bedrijfschemisch afval. Echter, verreweg het merendeel van de Nederlandse gemeenten neemt geen bedrijfsafval aan. Vandaar dat tijdens deze actie de restanten bij het agrarische bedrijf zijn opgehaald. Door de middelen verantwoord af te voeren, wordt voorkomen dat ze in het water terechtkomen. In grond- en oppervlaktewater worden nog te veel restanten aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor waterdoelen niet worden gehaald, concludeert CLM.

Bezem door de middelenkast

Bezem door de middelenkast is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Delphy. Samengewerkt is met distributeurs en teeltadviseurs die actief zijn in Limburg. De bezemactie is uitgevoerd in opdracht van provincie Limburg en Waterschap Limburg door CLM Onderzoek en advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.