Home

Nieuws

Droogte: Geen extra maatregelen, ook geen steun

De door LTO gevraagde steun voor de onder droogte lijdende boeren en tuinders komt er niet. Maar voorlopig ook nog geen extra beperkende maatregelen.

De watersituatie in Nederland is nog onder controle. Een drinkwaterprobleem zal er niet komen, maar burgers worden wel opgeroepen zuinig met het water uit de kraan om te gaan. Voor boeren en tuinders is het zaak voor de maatregelen in hun regio het nieuws van hun waterschap in de gaten te houden. Van landelijke beperkingen voor gebruik van oppervlakte- of grondwater is nog geen sprake. Dat werd vanmiddag op een persconferentie op het ministerie van Infrastructuur en water in Den Haag bekendgemaakt door de landelijke waterverdelingscommissie.

Beregenen mag volgens regionale regels. - Foto: G&F
Beregenen mag volgens regionale regels. - Foto: G&F

De landbouwminister benadrukt dat droogte een verzekerbaar risico is. Wel kondigde het kabinet aan dat er voor een aantal regels, rond bijvoorbeeld het uitrijden van mest of verplichtingen voor het in aanmerking komen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer, coulance wordt betracht.

Benevia toegestaan in preiteelt

Voor de teelt van prei wordt het gewasbeschermingsmiddel Benevia tijdelijk toegelaten in de strijd tegen onder andere trips.

Geen schadevergoeding

Schadevergoeding voor boeren en tuinders is niet aan de orde, zegt directeur-generaal landbouw Marjolijn Sonnema. Droogte is via de brede weerverzekering verzekerbaar, waardoor het valt onder het bedrijfsrisico. Sonnema zei bij een persconferentie dat boeren te maken hebben met een zware, onzekere periode en dat het ministerie de boeren ondersteunt waar dat mogelijk is.

Geen landelijk beregeningsverbod

Vooralsnog krijgen boeren en tuinders niet te maken met aanvullende maatregelen in verband met de droogte. Een landelijk beregeningsverbod is niet aan de orde, wel kunnen regionale beregeningsverboden worden uitgebreid.

Bekijk het overzicht waar in Nederland nu een beregingsverbod geldt

Verdeling water via verdringingsreeks

Nu er formeel een watertekort is, omdat meer water wordt gebruikt dan dat het land binnenkomt, is het Managementteam Watertekorten ingesteld om te beslissen over de verdeling van het beschikbare water. De verdeling van het beschikbare water gebeurt via een verdringingsreeks:

 

  • eerst wordt water ingezet voor veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade aan dijken en natuur;
  • vervolgens aan drinkwater- en energievoorziening;
  • dan aan kleinschalig hoogwaardig gebruik zoals beregening van kapitaalintensieve gewassen als groente en fruit, bloembollen en boomteelt;
  • ten slotte aan landbouw, scheepvaart, natuur, recreatie, industrie en visserij.

 

Bekijk de persconferentie die donderdagmiddag 2 augustus is gehouden:

Of registreer je om te kunnen reageren.