Home

Nieuws

CU-gedeputeerde: ‘Btw inzetten voor verduurzaming’

Een reële en rechtvaardige prijs voor duurzame agrarische productie kunnen we niet alleen aan de markt overlaten.

Dat stelt de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (Christenunie) dinsdag 14 augustus in een opinieartikel in Trouw. Staghouwer (ChristenUnie) vindt dat de overheid de TW moet inzetten voor verduurzaming van de landbouw.

De gedeputeerde landbouw, visserij, natuur en water pleit voor een btw-vrijstelling voor duurzaam voedsel en het terugploegen van btw-opbrengsten uit verkoop van niet of minder duurzaam voedsel naar het stimuleren van verdere verduurzaming van land- en tuinbouw. Staghouwer brengt de aanstaande verhoging van het lage btw-tarief in verband met de eerder dit jaar gepubliceerde Staat van de Boer, waarin agrariërs aangeven graag te willen verduurzamen maar ook dat ze zich dat financieel niet kunnen permitteren.

Biologisch en ander duurzaam product kan met btw-maatregelen gestimuleerd. - Foto: Koos Groenewold
Biologisch en ander duurzaam product kan met btw-maatregelen gestimuleerd. - Foto: Koos Groenewold

Reële prijs

Volgens de gedeputeerde kijkt de provincie Groningen actief naar het verduurzamen van de bedrijven van boeren en tuinders, met ingebrip van behoud of verbetering van hun bedrijfseconomisch resultaat. “Om duurzaam boeren aantrekkelijk te maken, moeten agrariërs die overstappen een reële prijs krijgen voor hun product”, aldus Staghouwer. Daarbij zou ook gerekend moeten worden met de maatschappelijke kosten die worden gemaakt in een duurzamer en in een minder duurzame bedrijfsvoering. True Cost Pricing zou kunnen worden gebruikt om kosten en baten van verschillende productiemethoden uit te drukken en te komen tot een Reële Toegevoegde Waarde, RTW als onderdeel van de prijs in de winkel.

Geoormerkt

Een vrijstelling van btw voor duurzaam product zou een begin kunnen zijn van stimulering van verduurzaming tegen een eerlijke prijs. Maar ook zou btw op de producten van conventionele boeren en tuinders kunnen worden geoormerkt om te worden gebruikt om verduurzaming te financieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.