Home

Nieuws

Markt: courgette lijdt onder warm weer én Spaanse aanvoer

Weersomstandigheden in Europa die maken dat courgette 24 uur per dag aan de groei blijft, en de lang aanhoudende aanvoer van Spaans product. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten die ervoor hebben gezorgd dat dat de klokprijzen voor courgette dit voorjaar ronduit slecht zijn geweest.

Levert courgette 20 cent per stuk op, dan heb je de kostprijs met een klein plusje, meldt een insider. Een blik op de grafiek met het prijsverloop maakt duidelijk dat die grens de laatste 6 weken bij lange na niet werd benaderd. Inmiddels lijkt de prijs iets aan te trekken, maar dat gaat de boel niet meer redden, omdat veel telers een punt achter de huidige teelt hebben gezet.

Spaans tot week 27

Courgette is een warmteminnend gewas: oplopende temperaturen betekenen snelle groei. Deze situatie doet zich in heel Europa voor: ook in Duitsland en in België heeft het er hard gegroeid. Staat daar een niet al te vlot verlopende vraag tegenover, dan ligt het voor de hand dat de prijs zakt. In eigen land werd die ongunstige situatie verergerd doordat het Nederlands aanbod tot deze week moest opboksen tegen aanvoer uit het buitenland, maakt een handelaar duidelijk. In week 25 kwam bijna alle courgette nog uit Spanje, alleen Lidl was overgestapt op Nederlands product (om dat vervolgens voor een weggeefprijs in de winkels te leggen). Deze verkoper weet ook te vertellen dat de supermarkten onder de Superunievlag (waaronder Plus, Hoogvliet en Deen) pas deze week zijn overgeschakeld naar Nederlandse courgette. Onder de huidige groeiomstandigheden is dat een wrang gegeven.

New Delhy virus

Deze situatie hoeft niets te zeggen over aanbod en prijsverloop van de teelt in de nazomer en in de herfst. Reden is – alweer – de situatie in Spanje. Voorheen kwam de aanvoer van Spaanse courgette vanaf half september op gang. Afgelopen najaar was dat al minder het geval door problemen die men in Zuid-Europa heeft met virusaantasting. Met name het New Delhivirus blijkt flink huis te houden. De Spaanse telers probeerden de aantasting van hun gewas te voorkomen door hun plantingen te verlaten. Hun aanvoerpatroon verschoof daardoor evenredig naar achteren. De afzetruimte die dat gaf voor Nederlandse courgette, resulteerde toen vanaf begin september in een nette prijsvorming. Dit scenario zou zich weer kunnen ontrollen.

Prognose: voorzichtig prijsherstel

Of registreer je om te kunnen reageren.