Home

Nieuws

‘Droogte zeker tot diep in volgende week’

Het einde van de droogteperiode is nog lang niet in zicht.

Dat zegt Weerplaza op basis van zogeheten modelberekeningen. Het blijft volgens het weerbureau tot ‘diep in volgende week’ op de meeste plaatsen droog en het neerslagtekort wordt daardoor almaar groter.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in de Tweede Kamer gezegd de situatie rond de droogte nauwlettend in de gaten te houden.

Zij zegt dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor beheer en verdeling van het water. Als het – gezien de droogte – nodig is nadere maatregelen te nemen, zal de minister daarover de Kamer informeren. Op dit moment ziet ze geen reden voor extra maatregelen. De waterstand in de grote rivieren is geen aanleiding om bijvoorbeeld maatregelen te nemen voor de binnenvaart.


Zomer 1976

Alleen in de zomer van 1976 was het tekort aan neerslag groter, aldus Weerplaza. “In de zomer is het normaal dat er een tekort is, meestal tussen 50 en 100 millimeter. Nu is het tekort gemiddeld al 161 millimeter over heel het land, in sommige regio’s al meer dan 200 millimeter.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

Verboden te sproeien in delen van het land

Een popfestival in Rhenen werd afgelast vanwege de hoge temperaturen en in een aantal regio’s mogen boeren niet sproeien met water uit sloten, kanalen of beken. Sommige dijken worden natgehouden om te voorkomen dat ze scheuren en bezwijken.

Boetes voor boeren die illegaal sproeien

Het Brabantse waterschap De Dommel gaat de komende periode extra controleren bij boeren die sproeien. Aanleiding is de droogte en de uitkomst van controles eind vorige maand toen tijdens steekproeven 6 van 8 gecontroleerde boeren in overtreding waren en al werden beboet.

Boete € 500 tot € 2.000

Het waterschap deelde tot dusver vooral boetes uit omdat boeren in strijd met het verbod overdag aan het sproeien waren. Vanwege de droogte is het in juni en juli verboden om grasland in beschermde gebieden tussen 10.00 en 17.00 uur te beregenen met grondwater. De hoogte van de boete bedraagt € 500.

Het misbruik van oppervlaktewater en het sproeien zonder vergunning kunnen boetes tussen € 700 en € 2.000 opleveren, kondigde een woordvoerder aan.

Controles worden uitgevoerd om de kwaliteit en grondwatervoorraad op peil te houden, aldus het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.