Home

Nieuws

Droogte blijft komende periode problematisch

De droogte blijft voorlopig voor problemen zorgen.

Dat is de verwachting van de Landelijke Coordinatiecommissie Waterverdeling (LCW), aangezien het neerslagtekort nog altijd oploopt. In de het Oosten van het land is het neerslagtekort deze maand naar verwachting het grootst. De natuur en landbouw ondervinden de meeste hinder van de droogte.

Afvoer Rijn en Maas

In de recentste droogtemonitor constateert de LCW dat er echter nog geen grote problemen met de afvoer van water vanuit de grote rivieren zijn. De afvoer bij de Rijn en de Maas is nog voldoende, maar neemt deze maand wel af. De waterafvoer van de Maas zal in de maand juli waarschijnlijk nog niet onder het criterium komen. Voor de Rijn is de situatie nijpender, daar is de verwachting dat de afvoer het kritiekpunt bereikt. Zowel in Nederland als in buitenlandse stroomgebieden van de Rijn en de Maas, wordt de komende periode weinig neerslag verwacht. In het IJsselmeer en de Zeeuwse meren zijn de waterpeilen normaal voor de tijd van het jaar.

Laag grondwaterpeil

Het grondwaterpeil is laag voor de tijd van het jaar, in polders en kwelgebieden is de grondwaterstand gemiddeld tot laag. Plaatselijk vallen sloten droog en worden uitdrogende veendijken nauwlettend in de gaten gehouden door de waterschappen. Het LCW voorziet echter nog geen problemen om aan de vraag naar water te voldoen.

De watervraag blijft in heel Nederland hoog, daarom nemen waterschappen maatregelen om de zoetwatervoorziening te sturen. Zo hebben verschillende waterschappen een verbod ingesteld om te beregenen met oppervlaktewater.

Of registreer je om te kunnen reageren.