Home

Nieuws

Schouten geeft impuls sectorsysteem plantenziekte

Minister Carola Schouten gaat onderzoeken hoe de sector zelf risicoafdekking kan realiseren voor plantenziekte.

Schouten bekijkt welke ruimte er binnen het kabinetsbeleid en Europese en nationale wet- en regelgeving is voor een systeem van risicoafdekking. Ze onderstreept dat het door de sector zelf moet worden uitgevoerd. Sinds 2015 praat de plantaardige sector over een sectorsysteem voor plantenziekte (convenant plantgezondheid), zodat getroffen bedrijven gecompenseerd worden. In antwoorden op Kamervragen van CDA-Kamerlid Maurits von Martels schrijft Schouten dat recent met de sector te hebben afgesproken dat zij zich hiervoor inzet. Tegelijk werkt de sector aan preventieve maatregelen, aldus de minister.

Twee keer getroffen

Aanleiding voor de vragen was de schade bij rozenbedrijven na de vondst van de bacterie Ralstonia. Eén bedrijf werd 2 keer getroffen ondanks het naleven van bestrijdingsvoorschriften van de NVWA. De overheid zal in zo’n geval niet een schadevergoeding toekennen, stelde Schouten. Het behoort bij het ondernemersrisico.

Geen schaderegeling

Nederland heeft gekozen geen regeling op te tuigen voor vergoeding van bedrijven in deze situaties. De mogelijkheid is er wel op basis van Europese regels. Dat zal zo blijven, waardoor een sectorsysteem door het bedrijfsleven zelf moet worden opgezet. Niet duidelijk is of zo’n systeem onder Europese regels als GMO kan vallen. Daar doet de minister geen uitspraken over.

Of registreer je om te kunnen reageren.