Home

Nieuws

Zorgen over benadering stoppers voor zonneparken

Ingenieursbureaus en buitenlandse ondernemers richten hun jacht op grond voor zonneparken vooral op bedrijven zonder opvolger.

Dat schrijft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in een kritische brief aan alle provincies en de landelijke overheid. De bedrijven zoeken gronden die makkelijk aan te haken zijn op het stroomnet, maar ook geen opvolger hebben.

Besluiteloos

De vereniging signaleert dat gemeentes en provincies besluiteloos zijn en te makkelijk meewerken aan het ontwikkelen van zonneparken, ook dicht bij natuurgebieden. Daarmee staat het beleid van gemeentes en provincies haaks op de boodschap die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgeeft over de ontwikkeling van zonneparken. Daarvoor zouden eerst daken en overheidspercelen in aanmerking moeten komen. De vereniging rekent voor dat als alle Nederlandse daken volgeplaatst worden, de elektriciteitsbehoefte 2 keer ingevuld kan worden.

Effect op biodiversiteit

Ook uit de vereniging haar zorgen over het effect van zonneparken op de natuur. De voorlichting van ontwikkelaars is misleidend met foto’s van klaprozen en schapen. De vereniging vreest voor een verarming van de grond en biodiversiteit door de opkomst van zonneparken in Nederland.

Ook vreest de vereniging dat een zonnepark niet tijdelijk in een landschap ligt, aangezien het elektriciteitsnet op plaatsen aangepast moet worden. Dat doet TenneT niet voor een zonnepark dat er maar 20 jaar ligt, stelt de vereniging.

Of registreer je om te kunnen reageren.