Home

Nieuws

Vragen over huisvesting 400 plukkers bij kas

GroenLinks wil van het bestuur van de provincie Gelderland weten wat de sociale gevolgen zijn voor het dorp Zuilichem als huisvesting voor 400 plukkers wordt toegestaan.

GroenLinks reageert op voorbereidingen die Gelderland treft voor zo’n besluit, nu kassen voor 20 (en later 40) hectare aardbeienteelt worden gebouwd. De gemeente Zaltbommel heeft ruime regels voor huisvesting van personeel op de bedrijven. Daarin is bijvoorbeeld geen bovengrens opgenomen voor het aantal te huisvesten plukkers.

Gescheiden sanitair

Gelderland wil dat beleid volgen en is in overleg met Zaltbommel over de voorwaarden. De provincie wil daar in principe aan meewerken als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo mogen kosten voor huisvesting niet onderdeel zijn van het salaris. De gecertificeerde woongebouwen moeten direct aansluitend zijn aan de openbare weg en het mogen geen portacabins of zeecontainers zijn. Ook moet een beheerder aangesteld worden die de taal spreekt van de plukkers en moet gescheiden sanitair voor mannen en vrouwen aangelegd worden.

GroenLinks wil weten hoeveel bedrijven in de Bommelerwaard ook deze huisvestingswensen hebben en of dergelijke bouwplannen ook voor jongeren en statushouders bestaan. Mogelijk valt dit te combineren, oppert de politieke partij. Volgende week buigt de provinciale politiek zich over de provinciale lijn voor huisvesting in de Bommelerwaard.

Gevoelig dossier

Het thema huisvesting ligt gevoelig in de Bommelerwaard. De commotie die is ontstaan betreft vooral permanente en soms illegale huisvesting van arbeidsmigranten en vluchtelingen in woningen of Polenhotels. In deze mogelijke aanvraag van de teler gaat het om andere huisvesting, benadrukt de provincie. De huisvesting mag alleen bewoond worden in de plukpieken van april tot en met juni en van oktober tot en met december. Bij 2 plukpieken mogen permanente gebouwen worden geplaatst, van maximaal 2 bouwlagen en aan de rand van het perceel.

Of registreer je om te kunnen reageren.