Home

Nieuws

CBS: Een derde Polen blijft

De Polen die in Nederland blijven zijn relatief vaak vrouw, tussen 30 en 50 jaar en werken vaker in vaste dienst.

Dat heeft het CBS onderzocht op basis van de officiële documentenstroom die de 63.000 Polen die in 2011 voor het eerst naar Nederland kwamen hebben veroorzaakt. In 2015 waren 20.000 van die Polen nog of weer in Nederland.

Van de personen die in 2015 (nog) in Nederland aanwezig waren, werkte 39% in alle kwartalen van dat jaar. De anderen werkten een gedeelte van het jaar. Een klein deel (4,5%) had in geen van de kwartalen werk.

18% in Nederland met uitkering

Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de positie van de Polen in 2015, keek het CBS naar de situatie in juli 2015. Op dat moment had 11% van de voor het eerst in 2011 aangekomen Polen hier in Nederland een vaste baan, 58% had een flexibele aanstelling, en de overige 31% had geen baan. Van degenen zonder baan had 13 procentpunt een WW-uitkering, 1 procentpunt een bijstandsuitkering en 4 procentpunt een uitkering in verband met ziekte. Van de overige 13 procentpunt is onbekend hoe ze in hun levensonderhoud voorzagen.

Meestal iets boven minimumloon

De Polen die blijven en ook blijven werken weten in Nederland hun inkomen aanmerkelijk te verbeteren. De groep die minder dan het minimumloon bij elkaar weet te sprokkelen neemt vlot af en de groep die anderhalf keer het minimumloon of meer verdient neemt juist flink toe. De Polen die 100 tot 120% van het minimumloon verdienen blijft overigens de grootste groep.

Of registreer je om te kunnen reageren.