Home

Nieuws

SZW aan bal in kwestie verrekenen huisvesting

CNV’er Henry Stroek verwacht binnen enkele weken een besluit van minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De sociale partners vragen van het ministerie een zogenoemd ingroeimodel, om tuinders met eigen huisvesting voor arbeidsmigranten in de loop van het jaar te laten certificeren. Tuinders die bij hun GlobalGAP-certificeerder aangeven ook huisvesting te willen laten controleren en die dan bij SZW kunnen aantonen dat ze binnen een de afgesproken termijn een afspraak voor een audit hebben, kunnen dan de vergoeding voor huisvesting met het loon van hun arbeidsmigranten blijven verrekenen.

In de nieuwe cao Open Teelten zijn afspraken gemaakt over waar die huisvesting aan moet voldoen en wat die maximaal mag kosten. Bij die onderhandelingen hebben ook de glastuinbouw en de dierhouderij aan tafel gezeten. Het betreffende artikel kan tussentijds in de lopende cao’s voor die sectoren worden ingevoegd, aldus Stroek.

Gisteren gesprek met SZW

De vakbonden en de tuinbouwwerkgevers hebben donderdag 8 maart een gesprek gehad met ambtenaren van het ministerie van SZW. Het is volgens Stroek nu aan SZW om te besluiten dat de cao-afspraken en het tempo van certificeren al dan niet in overeenstemming zijn met de Algemene Maatregel van Bestuur rond huisvesting en de mogelijkheden om een vergoeding daarvoor in te verrekenen met het loon van medewerkers.

In lijn met norm SNF

Dat de cao’s nu langs dezelfde lijnen als de uitzendbranche en hun Stichting Normering Flexwonen binnen de AMvB zouden kunnen gaan vallen, ziet Stroek als een stap vooruit. “Het betekent dat werknemers niet meer in een driehoeksverhouding hoeven worden gejaagd. Wij zien ze als vakbond liever direct bij een ondernemer in dienst dan via een arbeidsbemiddelaar. Dan zijn werknemers altijd beter af. En de werkgever is met een directe arbeidsrelatie altijd het goedkoopste af. Als uitzenden goedkoper is dan rechtstreeks in dienst, dan wordt er ergens gestolen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.