Home

Nieuws

Spanning arbeidsmarkt neemt toe

In het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal vacatures in de landbouw en visserij opnieuw toegenomen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telde in de laatste periode van 2017 1.900 openstaande werkplekken in de agrarische sector.

In het kwartaal ervoor waren nog 1.700 werkplekken beschikbaar. Deze aantallen zijn door het CBS gecorrigeerd voor de veranderingen in het beschikbare werk in verschillende seizoenen. Het aantal banen in de agrarische sector is echter gedaald, in het laatste kwartaal van 2017 waren er 2.000 banen minder dan de periode ervoor. De vraag naar arbeidskrachten in de agrarische sector groeit, terwijl het aantal mensen dat op zoek is naar een baan achterblijft. De arbeidsmarkt in de sector is dus erg gespannen.

Aantrekkende economie

De trend van een toename in werkplekken is in alle sectoren merkbaar, in het laatste kwartaal van 2017 kwamen er 57.000 banen bij. Dit is ook te zien aan de werkloosheidcijfers, in het laatste kwartaal van 2017 waren 398.000 mensen op zoek naar een baan. De toenemende spanning op de arbeidsmarkt is mede te danken aan de aantrekkende economie.

De economische groei is ook in de landbouw en visserij te zien: in 2017 was de toegevoegde waarde van de sectorproductie 0,8% hoger dan het jaar ervoor.

Hoog producentenvertrouwen

De Nederlandse economie staat er volgens het CBS goed voor: het producentenvertrouwen is momenteel op het hoogste punt ooit. Bedrijven zeggen positieve vooruitzichten voor hun onderneming te hebben. De groei van het Bruto Binnenlands Product over heel 2017 is 3,1%, de grootste groei sinds 2008. Consumenten gaven het afgelopen jaar 1,8% meer uit dan in 2016, daarnaast is er een stijging te zien in de export van Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.