Home

Nieuws

Onderzoek naar effect glyfosaat op bijen schiet tekort

De conclusie dat het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat een negatief effect heeft op het darmleven van de bij is gebaseerd op tekortschietend onderzoek.

Dat constateert het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in een advies aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Tekortkomingen onderzoek

In september verscheen een studie waarin een negatief effect wordt vastgesteld van het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat op bijen. Het Ctgb heeft de onderzoeken geanalyseerd en zegt dat de opzet van beide onderzoeken tekortkomingen vertoont, onder andere op het gebied van de omvang van de steekproef, de hoeveelheid voedsel voor de bijen en de doseringen van glyfosaat waaraan de bijen werden blootgesteld.

Onvoldoende betrouwbaar

Volgens het Ctgb zijn beide onderzoeken “onvoldoende betrouwbaar” en de resultaten niet eenduidig. De minister ziet dan ook geen reden het Europees voedselveiligheidsagentschap Efsa te vragen het advies over glyfosaat aan te passen. Evenmin is er reden om het gebruik van glyfosaat verder aan banden te leggen in Nederland.

Herbeoordeling gewasbeschermingsmiddelen

Het Ctgb is ondertussen bezig met de herbeoordeling van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. De minister verwacht dat eind volgend jaar meer duidelijk is over de uitkomsten van de herbeoordelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.