Home

Nieuws

Miljoen extra voor veilig werken in land- en tuinbouw

De Tweede Kamer wil € 1 miljoen uittrekken voor een campagne voor het bevorderen van veilig werken in de land- en tuinbouw.

Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins op dit punt. Alleen PVV stemde tegen. Bruins diende het amendement in omdat er in de land- en tuinbouw veel zelfstandig ondernemers, gezinsleden en arbeidsmigranten werken, die niet altijd goede toegang tot arbeidsgerelateerde zorg hebben. Dit terwijl er wel veel ongelukken in de sector gebeuren. Daarom moet meer worden ingezet op preventie en informatieverstrekking.

Lees ook: Zo voorkom je ongelukken op en om het erf

Stigas is blij met het extra geld. Wim van den Boomen, voorzitter LTO-vakgroep glastuinbouw en werkgeversvoorzitter Stigas, constateert dat de sector op dit moment volop bezig is met het thema duurzaam ondernemen. Veilig, gezond en duurzaam werken hoort daar wat hem betreft onverkort bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.