Home

Nieuws

PlanetProof wordt praktischer voor telers

Telers van groente en fruit kunnen met minder audits en residumonsters of keuzemaatregelen voor bonuspunten in 2019 een praktischer PlanetProof voorzien.

Dat blijkt uit de voorstellen die dit najaar zijn ontwikkeld in de werkgroepen met inbreng van telersverenigingen en LTO. Op sommige punten blijft 2019 een overgangsjaar, zoals voor de ontwikkeling van normen voor broeikasemissie voor vollegrond en bedekte teelt.

Telersverenigingen en LTO wilden met name bij controles wijzigingen. Stichting Milieukeur (SMK) stelt nu voor de auditfrequentie terug te brengen naar een per jaar, direct vanaf het eerste jaar. Daarnaast zijn er onaangekondigde audits. Niet zeker is of dit aantal wordt aangepast.

Ook de residucontroles wijzigen, waardoor 25% van de bedrijven een onaangekondigd bladonderzoek krijgt. Opgeteld krijgt dus 1 op de 3 bedrijven een extra controle.

Lees ook: Zo staat het ervoor met PlanetProof

Witloftelers krijgen meer tijd

Voor witloftelers wordt geen snelle omschakeling naar gecertificeerde witlofpennen voorzien. SMK stelt voor de omschakeling stapje voor stapje te zetten, omdat PlanetProof voor pennentelers een stevige overgang is met kostenstijgingen.

Chemische bestrijding

In de omschrijving wordt opgenomen dat bij de start van de teelt onder voorwaarden chemische bestrijding mogelijk is. Dat leidt tot grotere milieuwinst later in de teelt. Die mogelijkheid wordt nu duidelijk omschreven.

Extra punten

Voor telers zijn extra mogelijkheden om punten te behalen, zoals voor takkenhopen als nest voor steenmarters en nestkasten voor roofvogels. Ook voor banden met lage druk zijn de bonusmogelijkheden verruimd.

Jeoen Verheul

Of registreer je om te kunnen reageren.