Home

Nieuws

€ 600 miljoen tegen droogte en wateroverlast

Waterschappen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid steken de komende jaren € 600 miljoen in oplossingen voor wateroverlast en droogte.

Dat is besloten in het zogenoemde bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met de miljoenen gaan waterschappen onder andere extra waterbergingen op het platteland, maar ook in steden aanleggen.

Schade extreem weer kan oplopen tot € 71 miljard

Een berekening van onderzoeksinstituut Deltares laat zien dat de schade door extreme neerslag en langdurige droogte de komende jaren, tot 2050, op kan lopen tot € 71 miljard. Deze schade, als gevolg van klimaatverandering, moet dus zoveel mogelijk worden beperkt.

‘Schop snel de grond in’

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, verwacht dat met dit geld ‘de schop snel de grond in kan’ voor een klimaatrobuuste inrichting van de leefomgeving.

Waar de schop precies de grond in gaat, is nog niet duidelijk. In 2020 worden regioplannen gemaakt waarin staat waar en hoe het beschikbare budget het beste kan worden gebruikt. Hiervoor moeten eerst ‘stresstesten’ worden uitgevoerd. Het doel van deze investering is om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.