Home

Nieuws

Subsidie voor nieuwe korte keten streekproduct

De provincie Gelderland wil streekproducenten en afnemers aan elkaar koppelen met een subsidie.

De subsidie is van 29 oktober tot 10 december 2018 aan te vragen. Een teler kan met andere telers en afnemer de subsidie aanvragen voor zo’n ’Korte Voorzieningsketen’.

Nieuwe initiatieven

Met de subsidie wil Gelderland de economische en sociale ontwikkeling binnen streken verbeteren. De subsidie is niet bestemd voor bestaande initiatieven voor bijvoorbeeld opschaling.

Bij overtekening van de subsidiepot gaat de provincie de beste aanvragen honoreren. Als de streek 4 gemeentes omvat, is maximaal € 130.000 beschikbaar. Kleinere projecten binnen 1 gemeente kennen een lager maximum.

Europese middelen

Het subsidieplafond bedraagt € 800.000 waarvan € 400.000 bestaat uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 400.000 uit provinciale middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.