Home

Nieuws

LTO geeft gas in plantgezondheid

Praktijksituaties zijn vaak al nijpend, dus het is tijd voor actie in het programma Plantgezondheid 2030. Dat stelt LTO Nederland, dat pleit voor een uitvoeringsprogramma.

Uitgangspunten in het Plantgezondheidsprogramma 2030 zijn weerbare teeltsystemen, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen en de noodzaak om bij te sturen tot een minimum wordt beperkt. Het is het vervolg op de Ambitie Plantgezondheid die in juli 2017 werd gepresenteerd.

Het uitvoeringsprogramma wordt van alle bij plantgezondheid betrokken partijen, vertelt Annemarie Breukers, specialist gezonde planten bij LTO Nederland. Ook bijvoorbeeld de Brancheorganisatie Akkerbouw, die zelf ook een Actieplan Plantgezondheid heeft geschreven.

“Want wat wij willen, komt allemaal op hetzelfde neer. Dit programma is daarvoor de paraplu. En papier is heel geduldig, maar wat ons betreft komt er nu actie in de tent”, zegt Breukers.

Krimpend middelenpakket

In de praktijk zijn situaties al heel nijpend, weet Breukers. “Sommige teelten dreigen om te vallen door bijvoorbeeld een krimpend middelenpakket. In specialistische gewassen zoals andijvie en radijs, maar ook in een aantal grote akkerbouwgewassen wordt het echt moeilijk door het verbod op belangrijke middelen. Daar zijn geen alternatieven voor, dus dan moet je het teeltsysteem veranderen.”

Ook de extreme weersomstandigheden vragen om actie; sommige teelten zijn hier erg kwetsbaar voor. “We willen het robuuster.”

Lees ook: Biostimulanten: eindelijk wettelijke en inhoudelijke helderheid

Zo zijn er veel uitdagingen in de plantenteelt. “Discussies over biodiversiteit en veredelingstechnieken vinden veel te veel op eilandjes plaats”, zegt Beukers, “terwijl het allemaal met elkaar in verband staat. Als je de eilandjes verbindt, kun je doorbraken realiseren. Dat gaan we doen.”

Telers laten meedenken en -veranderen

Plantentelers willen meedenken en -veranderen, mits ze daarvoor de handvatten krijgen. Daarnaar wordt in het Plantgezondheidsprogramma gezocht, naar bijvoorbeeld verdienmodellen: hoe ga je van een op kostprijs gerichte naar een op duurzaamheid gerichte productie? En handvatten om de productie te kunnen verduurzamen, zoals groene gewasbescherming.

Ook het agrarisch onderwijs wordt onder de loep genomen: kunnen studenten beter worden klaargestoomd voor de toekomst? Datastructuur ontwikkelen om een stap te maken in precisietechnologie staat ook op de agenda.

Lees ook: Hoe zorg je voor 75% driftreductie bij het spuiten?

Grote investering nodig

Een groots plan vraagt om grote investeringen. “Wij hebben van de overheid € 60 miljoen gevraagd voor de komende 5 jaar”, zegt Breukers. “Het bedrijfsleven moet daar eenzelfde bedrag tegenover zetten, vinden wij. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen. Hoe we dat gaan doen, bespreken we nog.”

Of registreer je om te kunnen reageren.