Home

Nieuws

Ook in 2018 geen GMO voor telersverenigingen

Telersverenigingen Van Nature, Coforta en Veiling Zaltbommel zullen geen aanvraag doen voor GMO-steun in 2018.

De besturen hebben alle individueel het besluit genomen opnieuw een pauzejaar te nemen van de Europese subsidie. Wel leggen de verenigingen verschillende accenten in het besluit. Coforta noemt als belangrijkste reden de onduidelijkheid van de regelgeving bij de praktische uitvoerbaarheid. “We denken dat als we de regels niet goed interpreteren, we geconfronteerd worden met een terugbetaling.”

De leden zijn op de hoogte gebracht van het besluit. Teeltbedrijven die willen investeren, kunnen dat niet doen met de vernieuwde – meer op duurzaamheid gerichte – GMO-ondersteuning. “Het besluit is twee weken geleden genomen en gecommuniceerd naar de leden. We hebben geen signalen dat het tot veel rumoer leidt”, stelt een woordvoerder. De implicaties voor het handelsbedrijf vallen mee, omdat ook in de begroting rekening is gehouden met deze stap.

Toegevoegde waarde

Van Nature spreekt over een inhoudelijke afweging of Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) nog wel toegevoegde waarde heeft in de toekomst. “Dat zou in de loop van 2018 uitgekristalliseerd moeten zijn. We zijn daar nu nog niet klaar voor.”

Onzekerheid over regelgeving is nu geen argument voor Van Nature. “Vorig jaar hadden we inderdaad het gevoel dat we moesten meedoen aan een spel waarvan de spelregels niet bekend waren. Dat is nu niet het geval”, zo laat de afzetorganisatie weten. Van Nature oriënteert zich dus op een mogelijke toekomst zonder GMO.

Geen afzeggingen

Veiling Zaltbommel heeft de afweging tussen risico’s en toegevoegde waarde als leidraad genomen voor het recente besluit. Voor de leden is het besluit geen verrassing. In mei gaf de ledenvergadering het bestuur de ruimte voor zo’n besluit. “Dat besluit heeft ook niet geleid tot afzeggingen”, aldus directeur Peter van Osch. Ook nieuwbouwplannen van een lid voor een forse nieuwe zachtfruitkas bij Zaltbommel zullen door het besluit niet geraakt worden, denkt Van Osch.

Toch is het besluit niet licht genomen. “Het zou onjuist zijn om te zeggen dat het onze vereniging niet raakt in de resultaten, maar daar doen we geen uitspraken over lopende het seizoen. We gaan nu onze begroting maken op basis van opnieuw een jaar zonder GMO.”

Of registreer je om te kunnen reageren.