Home

Nieuws

Greenpeace bij cruciaal overleg duurzame teelt

Greenpeace heeft in overleg met de sector eisen neergelegd over verduurzaming via Milieukeur met een meerprijs voor telers.

Greenpeace was maandag 1 september aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardige producten 2018. Telers, handel, retail en milieupartijen praten daarin over aanpassing van Milieukeur voor teelten van groente en fruit.

Greenpeace laat weten dat het zijn inzet is dat niet getornd wordt aan drie punten:

  • gewasbeschermingsmiddelen
  • energie
  • meerprijs

Meerprijs voor Milieukeur-producten

Greenpeace wil bewaken dat schadelijke middelen als glyfosaat en imidacloprid niet meer gebruikt worden. Verder moeten ‘ambitievolle doelen’ gesteld worden voor glastuinbouwbedrijven en hun CO2-uitstoot. “Die moeten wat ons betreft verder gaan dan gangbare afspraken”, zegt een woordvoerder. Verder vindt Greenpeace dat echt serieus werk gemaakt moet worden voor een meerprijs voor Milieukeur-producten. Een woordvoerder van Greenpeace stelde het opvallend te vinden dat Greenpeace vooral de nadruk legt op een meerprijs en niet telers en de handel.

Constructief

Ruim twintig vertegenwoordigers van telers, telersverenigingen, handel, retail, onderzoek & advies en maatschappelijke organisaties bespraken maandag de concepten voor het vernieuwde Milieukeur. Een van de betrokkenen noemde het overleg ‘een van de belangrijkste overleggen ooit’ voor de groente- en fruitsector.

Over de inhoud van de gesprekken doet Milieukeur geen uitspraken. Wel stelt de organisatie dat het in constructieve sfeer is verlopen. Bekend is dat op het dossier gewasbeschermingsmiddelen en water nog geen concrete voorstellen liggen, maar op het hoofdstuk energie lijken de conceptvoorstellen praktischer, onder meer door te sturen op CO2-uitstoot.

Groen besluit

Greenpeace heeft in het overleg aangedrongen op een ‘groene besluitvorming’ van de uiteindelijk besproken teeltvoorwaarden. Greenpeace is niet betrokken bij de besluitvorming, maar wil garanties dat bij dat besluit wel voldoende het milieugeluid wordt meegenomen.

De milieuorganisatie zette in 2016 zeer grote druk op supermarkten om de inkoop de verduurzamen, wat leidde tot dit traject om Milieukeur aan te passen voor een grote instroom van telers.

Of registreer je om te kunnen reageren.