Home

Nieuws

Gebruik lokmiddelen binnenkort toegestaan

Het gebruik van lokmiddelen bij de bestrijding van schadelijk wild wordt snel weer wettelijk toegestaan.

Dat meldt oud-staatssecretaris Martijn van Dam. De Regeling natuurbescherming zal hiervoor op zo kort mogelijke termijn worden gerepareerd, schrijft hij in een van zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van de VVD.

Vogels landelijke vrijstellingslijst

Het gaat om de bestrijding van vogelsoorten die op de zogeheten landelijke vrijstellingslijst staan. Dat zijn Canadese ganzen, houtduiven, kauwen en zwarte kraaien. Hiervoor zijn bepaalde methoden toegestaan. Vangen en doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels, middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt en lokvoer staan op dit moment niet op de lijst van toegelaten methoden. Maar dat wordt nu aangepast, omdat het in de voorganger van de huidige Wet Natuurbescherming, de Flora- en Faunawet, ook was toegestaan.

Bestrijding vos ongewijzigd

Voor de bestrijding van de vos maakt het niet uit, aldus Van Dam. Daarvoor was het gebruik van lokmiddelen al toegestaan en dat is niet veranderd.
Wanneer de wijziging precies officieel ingaat, meldt de brief niet. Volgens de staatssecretaris is het wel mogelijk een ontheffing aan te vragen bij de provincie.

Jagers blij met reparatie

Jagersvereniging KNJV is blij met het antwoord van Van Dam. De organisatie liet eerder deze zomer weten dat een verbod op lokmiddelen tot grote problemen leidt bij de schadebestrijding en daardoor nadelig uitpakt voor boeren. In haar reactie zegt de KNJV te hopen dat de termijn waarop de reparatie plaatsvindt inderdaad zo kort mogelijk wordt gehouden. Ze wijst erop dat voor een duurzame reparatie het Besluit Natuurbescherming moet worden aangepast. Dat zou een langere procedure vergen.

Of registreer je om te kunnen reageren.