Home

Nieuws

Politie: mestfraude kan groenteteelt raken

Mestfraude gebeurt op verschillende manieren en is relatief eenvoudig.

Voor mestafnemers als akkerbouwers en telers van groente en fruit is het verleidelijk om minder mineralen in hun administratie te verantwoorden dan zij feitelijk uit een partij mest hebben afgenomen. Het toezicht op hun handelen is namelijk beperkt. Dat schrijft de politie in haar vierde Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB) dat eens in de vier jaar uitkomt. Mestfraude wordt daarin genoemd als fraude met elementen van georganiseerde criminaliteit. Overigens zonder duidelijk te maken op welke schaal dat gebeurt in de groenteteelt of in hoeveel gevallen er telers tegen de lamp zijn gelopen.

Eenvoudig

Mestfraude gebeurt op verschillende manieren en is relatief eenvoudig, concludeert de politie. Er zijn voldoende gelegenheden voor het plegen van fraude en dienstverleners zijn bereid de fraude mogelijk te maken. Daartegenover staat dat het arbeidsintensief en lastig is om mestfraude te ontdekken en aan te tonen.

Verantwoording na afloop mestjaar

Veehouders hoeven de mestboekhouding pas na een afgesloten jaar te verantwoorden. Hierdoor zijn de stikstof- en fosfaatgehaltes van mest niet meer te controleren, omdat de mest al lang is uitgereden. Daarbij komt dat het op papier meestal wel klopt, meldt de politie.

900.000 mesttransporten

De naleving en controle is complex, stelt de politie. Verschillende instanties als politie, NVWA, waterschappen en RVO.nl zijn betrokken bij de handhaving, maar werken moeizaam samen. De NVWA controleert jaarlijks ongeveer 1.200 van de 900.000 mesttransporten. Dat is bekend in de branche.

De partijen die betrokken zijn bij mestfraude zetten veel op het spel. Nederland heeft een uitzonderingspositie in Europa en mag meer mest uitrijden. Als die vrijstelling verloren gaat, zijn de gevolgen voor de veehouderij enorm.

Of registreer je om te kunnen reageren.