Home

Nieuws

Kamer steunt PvdD voor omschakelende boeren

De Tweede Kamer wil dat Europese subsidies meer worden ingezet om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve of biologische landbouw.

Een motie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) kreeg woensdag 14 juni de steun van PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk 50Plus.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken raadde de motie af, omdat de Tweede Kamer wel vraagt om geld in te zetten voor omschakelingssubsidies, maar daar geen budget bij geeft. Van Dam ondersteunt de gedachte om het Europees landbouwbudget meer in te zetten om maatschappelijke doelen te realiseren en minder voor directe inkomenssteun.

‘Veel boeren willen wel omschakelen’

Ouwehand zei in een kort debat met de staatssecretaris, dat bij het behoud van de biodiversiteit een begin moet worden gemaakt aan de basis: bij de boeren. “We kunnen de natuur niet beschermen als we de boeren niet helpen om te schakelen”, aldus Ouwehand. Zij constateert dat veel boeren wel willen omschakelen naar ‘meer dier- en natuurvriendelijke vormen van landbouw, maar niet kunnen loskomen uit het huidige systeem’.

Of registreer je om te kunnen reageren.