Home

Nieuws

Droogte houdt aan: waterschappen breiden beregeningsverboden uit

De aanhoudende droogte en het warme weer zijn voor een aantal waterschappen aanleiding om beregeningsverboden in te stellen, of bestaande onttrekkingsverboden uit te breiden. Een overzicht.

Vooral in Zuid-Nederland worden mogelijkheden om te beregenen uit oppervlaktewater steeds meer beperkt. In Limburg gold al sinds eind mei een onttrekkingsverbod voor delen van Noord- en Midden-Limburg. Dat is deze week uitgebreid met het stroomgebied van de Vlootbeek, die in Duitsland ontspringt en bij Linne in de Maas uitmondt. Het verbod geldt niet voor onttrekking van grondwater.

Het Brabantse waterschap Aa en Maas heeft het al eerder ingestelde beregeningsverbod uit oppervlaktewater uitgebreid met ingang van 20 juni. Het gold al voor de districten Boven Aa en Raam. Toegevoegd is de rest van het district Beneden Aa. Het verbod geldt niet voor drinkwater voor vee, branden blussen en ontrekking via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.

Verbod in praktisch hele gebied De Dommel

In praktisch het hele gebied van waterschap De Dommel geldt al sinds 2 juni een verbod op beregening uit oppervlaktewater. Dit is nog enkele keren uitgebreid. De Dommel heeft voor enkele beken een permanent, jaarlijks terugkerend onttrekkingsverbod ingesteld sinds maart dit jaar.

Ook Brabantse Delta heeft voor delen van haar gebied onttrekkingsverboden ingesteld en deze in de loop van de maand uitgebreid.

In het Zeeuwse waterschap Scheldestromen mag beregenen sowieso alleen met een vergunning. Daarin staat dat er niet beregend mag worden met oppervlaktewater, als het waterpeil tot een zeker niveau daalt. Het schap controleert momenteel extra of boeren zich hieraan houden. De vergunningen moeten tussen januari en maart zijn aangevraagd.

Onttrekkingsverboden oppervlaktewater per waterschap
stand 20 juni 2017

Meer noordelijk gelegen gebieden kennen nog geen verboden, maar sommige waterschappen zinspelen hier wel op. Hunze en Aa's vraagt boeren om ’s nachts te beregenen en onderling af te stemmen. Anders kunnen de sloten de aanvoer niet bijbenen. Mogelijk komt hier volgende week een verbod, meldt dit waterschap op zijn website.

Ook andere schappen in laaggelegen gebieden laten extra water binnen vanuit bijvoorbeeld het IJsselmeer. Zuiderzeeland meldt dat om deze reden het water hier en daar juist extra hoog staat. Ook Drentse en Overijsselse Delta laat water binnen. Met tegenzin, blijkt uit de website, want het IJsselmeerwater bevat meer stikstof en fosfaat dan gewenst. Als het peil te laag wordt, volgen ook hier beregeningsverboden, het eerst voor grasland.

Of registreer je om te kunnen reageren.