Home

Nieuws

Afschaffing landbouwregeling duurder voor landbouw dan gedacht

€ 22 miljoen: dat gaat afschaffing van de btw-landbouwregeling de land- en tuinbouw kosten, € 5 miljoen meer dan gedacht. En waarom is afschaffing nodig? Dat is niet duidelijk, vinden LTO Nederland en de VLB.

Volgens een conceptwetsvoorstel, dat is voorgelegd aan LTO Nederland en de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB), kost de afschaffing de land- en tuinbouw € 22 miljoen, € 5 miljoen meer dan op Prinsjesdag 2016 in de begrotingsstukken werd gemeld.

Prinsjesdag

De afschaffing van de btw-landbouwregeling werd vorig jaar op Prinsjesdag aangekondigd. De afschaffing moet bij wet worden geregeld in de Wet op de omzetbelasting. Het wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden, maar is wel ter consultatie voorgelegd aan LTO Nederland en de VLB. In het conceptwetsvoorstel worden ook btw-tarieven aangepast en van laag naar hoog tarief gebracht. Dat heeft in de glastuinbouw tot gevolg dat ongeveer € 20- tot € 25 miljoen extra geld moet worden aangehouden.

‘Niet duidelijk waarom afschaffing landbouwregeling nodig is’

In een brief van voorzitter Marc Calon (LTO Nederland) en Bert van den Kerkhof (VLB), die donderdag is gepubliceerd op de VLB-website (die pagina lijkt inmiddels offline te zijn; red.), stellen beide organisaties dat de € 22 miljoen in elk geval beschikbaar moet blijven voor de landbouw en concreet te labelen aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw.

De organisaties vinden dat niet duidelijk is waarom de regeling moet worden afgeschaft en bovendien is niet duidelijk wat de effecten zijn. Ze vragen duidelijk te maken van de lastenverzwaring betekent. Daarbij komt dat de voorbereidingstijd te kort is als de wet op 1 januari 2018 van kracht moet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.