Home

Nieuws

Noord-Holland biedt tuinbouw alle ruimte

Samen met Provincie Noord-Holland slaan de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen de handen ineen voor verdere ontwikkeling van tuinbouw in de kop van Noord-Holland.

Afgelopen maand zijn daarvoor handtekeningen gezet. Uit het regionaal ambitiedocument blijkt dat de partijen in Wieringermeer en rond Warmenhuizen onder meer prioriteit geven aan grootschalige tuinbouw en productie van voeding en duurzame energie. Daarbij wordt ‘alle ruimte geboden aan innovaties en experimenten en heeft de grootschalige agrarische sector zich hier verder ontwikkeld en vermengd met andere sectoren’.
Ook zijn agro-energie-waterinnovaties ontwikkeld: teelt op water, algenteelt, biomassa en ‘Planet Texel Nieuweschild’. Er zijn voorzieningen voor (tijdelijke) arbeidskrachten en een kenniscampus gericht op de agrarische sector.

Mix van functies

Binnen de publiek-private samenwerking Greenport Noord-Holland Noord (NHN) zijn de onderdelen verder ontwikkeld, zoals bollenconcentratiegebied Seed Valley, glastuinbouwgebied BioValley en het vollegrondareaal. De Kop van Noord-Holland moet de voedselschuur worden van de metropool Amsterdam.

De mix van tuinbouw heeft geleid tot een ‘vernieuwd en afwisselend productielandschap met grootschalige erven, bedrijven, hallen, teeltlaboratoria, vollegrondslandbouwareaal en kassen’, zo blijkt uit het document.

Leefbaarheid

De vier gemeenten hebben voor het economische project € 15 miljoen gereserveerd voor de komende vier jaar. De provincie Noord-Holland wil dat bedrag verdubbelen en heeft voor 2017 reeds € 7,2 miljoen toegezegd. De eerste projecten zijn gericht op ontwikkeling van onderwijs, havens en toerisme om de leefbaarheid te vergroten.

Of registreer je om te kunnen reageren.