Home

Nieuws

Gebrek aan EU-beleid voor bodemvruchtbaarheid

Het ontbreekt in de Europese Unie aan samenhangend beleid voor bodemvruchtbaarheid.

In 2016 waren er 35 beleidsinstrumenten op EU-niveau voor bodemvruchtbaarheid, inclusief het GLB. Daar bovenop zijn er nog eens 671 nationale regelingen. Dat blijkt uit een studie van het Landbouwcommissie in het Europees parlement, volgens nieuwssite Agra Europe.

Erosie, overstromingen en andere bedreigingen

De bodem in de EU wordt onder meer bedreigd door erosie, overstromingen, verlies van organisch materiaal, verdichting en tal van andere problemen. Belangrijke oorzaken zijn verstedelijking, leegloop van plattelandsgebieden en intensivering van de landbouwproductie. Volgens het rapport heeft circa 22% van het areaal in de EU op een of andere manier last van water- en wind erosie.

Volgens het rapport heeft circa 22% van het areaal in de EU op een of andere manier last van water- en wind erosie.

Of registreer je om te kunnen reageren.