Home

Nieuws

EU-landbouwcommissie stemt in met versimpelen GLB

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met een reeks voorstellen om het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te vereenvoudigen en te verbeteren.

Rapporteurs Albert Dess (Christendemocraten) en Paolo de Castro (Sociaaldemocraten) zijn tevreden met het resultaat. Ze hopen dat ze ook met de Europese raad van landbouwministers en de Europese Commissie tot overeenstemming kunnen komen over de maatregelen. “We hebben de regels voor zowel de boer als de controlerende instanties eenvoudiger gemaakt”, aldus de rapporteurs.

Vereenvoudiging regels

De voorstellen bevatten onder meer vereenvoudigingen voor de vergroeningsmaatregelen. Zo wil de landbouwcommissie dat het niet langer verplicht is om mengsels van vanggewassen te telen in ecologische aandachtsgebieden (EFA). Ook wil het parlement dat bladrammenas en gele mosterd worden toegevoegd aan de lijst met gewassen die geteeld mogen worden in de EFA’s. De regels voor blijvend grasland worden eveneens vereenvoudigd. Nu mag blijvend grasland na vijf jaar niet meer omgeploegd worden.

Betere marktpositie boer

Om de marktpositie van de boer te verbeteren wil het Europees Parlement ook maatregelen nemen. Veel voorstellen van de werkgroep onder leiding van Cees Veerman worden overgenomen. Zo moet het voor boeren makkelijker worden om de krachten te bundelen in de afzet van hun product.

Of registreer je om te kunnen reageren.