Home

Nieuws

Tuinbouw wil meer steun voor modernisering

Om modernisering van (glas)tuinbouw echt van de grond te krijgen, willen Greenports meer geld.

De gezamenlijke toonaangevende tuinbouwgebieden (Greenports) willen via Greenport Holland gebruik maken van financiële middelen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Daarmee moet modernisering, energietransitie, infrastructuur en herstructurering binnen de tuinbouwsector beter van de grond komen.

Greenportcorridor

Voor Westland gaat het om de Veilingroute (A4, A20), waarbij ook mogelijkheden worden gezien voor herstructurering, energietransitie en ontwikkeling van de Greenport World Horti Center (met Horti Campus).

De Greenports willen een kwartiermaker aanstellen die een nationale agenda gaat schrijven.

Kwartiermaker

De Greenports vormen samen met de satelietgebieden in toenemende mate een netwerk met onderlinge vervoers- en transportrelaties en willen gezamenlijk projecten realiseren. Zij willen daarvoor een kwartiermaker aanstellen die een nationale agenda gaat schrijven. Het kan daarbij gaan om synchromodaal vervoer, maar ook om energieverduurzaming.

Knelpunten

De Greenports mikken niet alleen op financiële steun, maar ook op het aanpassen van landelijke regelgeving. De Greenports gaan in kaart brengen tegen welke knelpunten de partijen aanlopen. Zo raakt het uitplaatsen van bedrijven en woningen voor herstructurering de landelijke regelgeving. Ook de eisen voor aardwarmte blijken een toenemend knelpunt waarvoor de Greenports aandacht willen.

Bij het opstellen van een landelijk plan wordt ook onder de loep genomen welke instrumenten nodig zijn in de Greenports om modernisering op gang te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.