Home

Nieuws

Provincie: noodoplossing voor jacht

De provincie Zuid-Holland voert tijdelijke maatregelen in waardoor boeren en tuinders jacht kunnen blijven inzetten om schade te voorkomen aan gewassen.

Die schades zouden bij Zuid-Holland geclaimd kunnen worden, omdat de provincie nog niet klaar is voor een nieuwe wet. De Wet natuurbescherming geldt per 1 januari 2017. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De provincies hebben sinds 1 januari een grotere rol in bescherming van flora en fauna, maar in Zuid-Holland is de overgang naar de nieuwe situatie nog niet goed geregeld. Onder de oude wet kon een landelijke vrijstelling gegeven worden voor de bestrijding van zwarte kraai, kauw, houtduif, vos, konijn en Canadese gans. Nu moeten provincies daarvoor eerst een faunabeheerplan schrijven. Dat is nog niet klaar. Ook is een Faunabeheereenheid Zuid-Holland opgericht waarvan het bestuur pas een week zitting heeft. Er is dus sprake van vertraging in de overgangsprocedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.