Home

Nieuws 1 reactie

‘Overheid kan tuinbouwonderzoek niet goed sturen’

De overheid is geen volwaardige gesprekspartner meer voor kennisinstituten als Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van Wageningen Research, blijkt uit een evaluatieonderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in de afgelopen jaren aanzienlijk bezuinigd op de vakinhoudelijke kennis in eigen huis waardoor zij steeds minder in staat is om de juiste kennisvragen voor kennisinstituten als DLO te formuleren. Dat blijkt uit het Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) (pdf), in opdracht van het ministerie van EZ zelf.

Bezuinigingen

Het landbouwonderzoek heeft het lastig door bezuinigingen van de overheid. Ook het wegvallen van de productschappen heeft bijgedragen aan de krimp. In verhouding met 2012 is het budget in 2015 met 8,5% gedaald; in 2017 zal het budget naar verwachting ongeveer 10% zijn gedaald. Het totale budget ligt dan iets boven de € 300 miljoen.

Sinds 2012 zijn 274 voltijdbanen wegbezuinigd. Dat is 12%. De daling van de basissubsidie van de overheid wordt niet gecompenseerd door topsectorengelden. Die bijdrage is sinds 2012 licht gedaald. Door de budgetkrimp komt het innovatie-onderzoek voor de komende 5 tot 10 jaar onder druk.

Innovatieagenda

De onderzoekers stellen dat de direct betrokken ministeries (EZ, Infrasturctuur en Milieu, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een gemeenschappelijke kennis- en innovatieagenda opstellen. Die dient als basis voor een structurele relatie met DLO en/of andere kennisinstellingen en zorg met een meerjarenplan voor de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze agenda. Ook de marktoriëntatie van DLO moet verbeteren door de kennis beter te verwaarden met jonge bedrijven.

Niet veranderen in consultancybedrijf

De grootste uitdaging voor DLO is volgens de onderzoekers ‘het vergroten van de gerichtheid op het bedrijfsleven om meer contractonderzoek te verwerven zonder te veranderen in een echt consultancybedrijf’. Ook moet DLO slim omgaan met vergrijzing in de organisatie en de werving van nieuwe (en jonge) medewerkers en nieuwe competenties.

Eén reactie

  • PW Broekharst

    In Kas als Energiebron kunnen we met ondernemers en de overheid nog goed sturen op onderzoek. Wel zaak om de financiering op orde te houden vanuit de sector:
    <>
    Piet Broekharst, LTO Glaskracht

Of registreer je om te kunnen reageren.