Home

Nieuws

Milieukeur versterkt ook internationale positie

Naast groei in Nederland werkt Milieukeur dit jaar aan verdere groei op de Europese markt.

Eind 2016 verbouwden 175 teeltbedrijven (open teelt en glastuinbouw) Milieukeur-producten. De areaalgroei is overwegend in Nederland, maar ook in Duitsland, Italië, Spanje en Zuid-Afrika is groei in het AGF-areaal Milieukeur. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016, het jaar waarin Milieukeur een doorbraak maakte als keurmerk voor plantaardige producten. De vraag van supermarkten naar het keurmerk nam toe.

Certificaten in Almeria

De groei in de teelt zet daarmee versneld door. Volgens gegevens op de website van Milieukeur zijn nu vijftien AGF-bedrijven in Almeria (teelt en handel) gecertificeerd en drie in Murcia. In Italië gaat het om vijf bedrijven. De groei in Nederland zal dit jaar groter zijn, zo is de verwachting. Dit jaar vindt nader onderzoek plaats naar groei van Milieukeur op de internationale en met name de Duitse markt.

Budget voor internationalisering

In 2016 investeerde Stichting Milieukeur in de uitrol van het keurmerk in Europa en in de ontwikkeling van een internationale naam voor het keurmerk dit voorjaar. Het ministerie van I&M heeft aan SMK in 2016 een budget ter beschikking gesteld voor internationalisering om zo een jaarrond aanbod van Milieukeur-producten te stimuleren. Dat kan de vraag naar Nederlandse Milieukeur-producten aanwakkeren, schrijft de organisatie in het jaarverslag.

In 2016 vonden bezoeken plaats aan groepen telers in Spanje en Italië, zijn de criteria verder aangepast en is het schema in het Spaans vertaald. Ook heeft een herziening plaatsgevonden van de criteria voor de teelt van citrus in Zuid-Afrika.

Relatie met EZ versterken

Stichting Milieukeur schrijft in overleg te zijn met het ministerie van EZ om de relatie te versterken. Veel criteria die in het certificatieschema zijn opgenomen, sluiten nauw aan bij het beleid van EZ. Dat gaat om beleid over verduurzaming van de landbouw op de thema’s gewasbescherming, biodiversiteit, broeikasgassen en bodemvruchtbaarheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.