Home

Nieuws

Schaalvergroting kassen harder buiten Zuid-Holland

De teelt in kassen groter dan 5 hectare groeit veel harder buiten de provincie Zuid-Holland.

Dat was te verwachten op basis van transacties in kassengebieden buiten de Randstad, maar blijkt nu ook uit CBS-cijfers. In 2016 bedroeg in Nederland het areaal grootschalig glas (groter dan 5 hectare) voor het eerst meer dan 5.000 hectare. Dat jaar bedroeg in heel Nederland de groei van grootschalig glas 230 hectare, blijkt uit CBS-cijfers.

In Zuid-Holland is die groei van het areaal grote kassen beperkt in 2016 (16 hectare). Het CBS maakt verder geen onderscheid tussen teelten, maar te verwachten is dat de groei van grote kassen vooral in de glasgroenteteelt plaatsvindt.

Waar het areaal grote kassen dus groeide met 230 hectare, neemt het areaal kleinere kassen af. De daling is bij de middelgrote kassen (3-5 hectare) relatief beperkt met 20 hectare. Volgens het CBS daalde in Nederland het areaal kassen kleiner dan een hectare sneller met circa 45 hectare in 2016.

Of registreer je om te kunnen reageren.