Home

Nieuws

Pachtkamer neemt verhuurder kassen in bescherming

In een pachtzaak tussen een verhuurder van kassen en een teler is de verhuurder in het gelijk gesteld.

De zaak draaide om een verschil van inzicht in achterstallige betalingen voor pacht, maar ook voor watergebruik en teeltklaar maken van de kas. De teler liet betaling van de laatste pachttermijnen achterwege omdat hij van mening was dat hij kosten had gemaakt voor het teeltklaar maken en het bekabelen en belichten van de kas. Zo moest hij eerst de kas onkruidvrij maken.

Zichtbare gebreken

De pachtkamer van de Rechtbank Den Haag oordeelt dat de pachter het over zichtbare gebreken heeft die hij heeft geaccepteerd bij aanvang van de pacht. Ook de investeringen in bekabeling en belichting in de kas zijn voor rekening van de pachter. Hiervoor bestaan wel vergoedingsregelingen, maar dan had de pachter dat in overleg moeten doen met de verpachter. Dat is niet of onvoldoende gebeurd.

Verouderde glasopstand

Het ging om de huur van een kas van ruim 1,2 hectare te slopen opstand. De pachter was er dus van op de hoogte dat het om een verouderde glasopstand ging. De verpachter is een beheermaatschappij.

Of registreer je om te kunnen reageren.