Home

Nieuws

‘Focus topsector tuinbouw vooral op energie’

Van het onderzoeksspectrum van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal hebben tuinbouwbedrijven vooral belangstelling voor energie.

Voor andere groene onderwerpen is de trekkracht vanuit de sector wel beperkt. Dat schrijft TNO in een studie naar vergroening door topsectoronderzoek. De topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal komt in dat vergroeningsonderzoek behoorlijk goed naar voren. Er is aandacht voor alle vijf erkende vergroeningscriteria, waarbij dus voor energie de belangstelling van de bedrijven het grootst is. Naar aanleiding van dat energie-onderzoek wordt geconcludeerd dat het accent op experimenteel onderzoek voldoende is. Ook is er aandacht voor opschaling van innovaties vanuit de praktijk. Ander onderzoek in deze topsector is meer fundamenteel van aard.

Regelgeving als drijfveer

De veranderende regelgeving voor bijvoorbeeld wateremissie zorgt in de topsector voor de inzet op water. Voor zo’n onderwerp wordt dan een aparte financieringslijn opgezet, een roadmap (onderzoeksrichting). Die roadmap ‘Glastuinbouw Waterproof’ heeft bijvoorbeeld het doel tot 2027 de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar water vanuit de glastuinbouw terug te brengen naar nul.

Ook is er volgens de onderzoekers aandacht voor biodiversiteit in de onderzoeken, via topsectorgelden. Het gaat dan om fytosanitair onderzoek, om via importstromen plagen en ziektes buiten de deur te houden.

Groene ambities

Vrijwel de helft van de verschillende roadmaps van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal kent groene ambities. Sommige roadmaps benoemen kwantitatieve doelstellingen. De focus ligt voor vergroening dus op ‘Energie & Klimaat’. Er is één roadmap die dit thema direct agendeert, namelijk ‘Energie en CO2’ met een omvang van €3,2 miljoen in 2015. Hier geldt als doelstelling voor 2025 een halvering van fossiele inzet op bestaande bedrijven ten opzichte van 2011, schrijven de onderzoekers. Ook in andere roadmaps voor tuinbouw komt het onderwerp energie en klimaat terug, zoals in ‘Tuinbouwtechnologieën’ (integratie van zonnepanelen in kassen).

Andere onderwerpen

Ook de onderwerpen ‘Luchtkwaliteit’ en ‘Afvalverwerkingen Grondstoffenefficiëntie’ worden opgepakt door de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, maar dus met een beperkte trekkracht uit de bedrijven in de tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.