Home

Nieuws

Rapport: werkgelegenheid land- en tuinbouw krimpt

Er komen minder banen beschikbaar in de land- en tuinbouw als gevolg van schaalvergroting. Dit blijkt uit een rapport van de Universiteit van Maastricht.

Verwacht wordt dat de werkgelegenheid afneemt met 0,6% per jaar.

De afgelopen 20 jaar steeg de werkgelegenheid in vrijwel alle beroepsklassen, behalve in de agrarische beroepen waar een daling was te zien van 1,6%. Voor de komende 6 jaar zet de dalende trend naar verwachting door met 7.000 banen minder over 6 jaar.

Grootste krimp in tuinbouw

De agrarische beroepen zijn volgens het rapport de enige waarvoor een afname wordt voorspeld. De verwachte krimp is ook geldig voor alle onderliggende beroepsgroepen en is het meest uitgesproken voor tuinders, kwekers en hoveniers met 0,9% per jaar.

Baanopeningen door vervangingsvraag

Met gemiddeld 4,9% per jaar hebben de agrarische beroepen de op een na hoogste verwachte vervangingsvraag. Dit percentage is relatief groot door de hoge gemiddelde leeftijd in de sector. De laagste vervangingsvraag wordt voorspeld voor veehouders en land- en bosbouwers. De hulpkrachten in de landbouw hebben met 9,8% per jaar veruit de grootste vraag naar vervangingen.

Scholieren

Het rapport noemt het grote aandeel scholieren in dit beroepssegment (28%) als mogelijke verklaring. De baanopeningen (4,9% per jaar) die zijn ontstaan in de landbouw zijn dan ook het resultaat van vervangingsvraag.

Voor werkgevers van de agrarische beroepen worden er geen problemen voorzien in de personeelsvoorziening, zo staat in het rapport. Het rapport duidt de beroepen binnen de agrarische sector aan als krimpberoep, waardoor er geen knelpunten worden verwacht voor de personeelswerving de komende 6 jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.