Home

Nieuws

Ctgb: investeer in beoordeling groene middelen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet meer investeren in de beoordeling van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Dat stelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb heeft die vraag in de laatste collegevergadering gesteld.

Het Ctgb vindt dat geld moet worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van beoordelingsmethodieken voor groene middelen, laagrisicomiddelen en middelen die passen binnen de geïntegreerde teelt. Juist omdat de landbouw zich ontwikkelt naar geïntegreerde teeltsystemen, moet een beoordelingssystematiek beschikbaar komen die daarbij past. De juiste randvoorwaarden ontbreken nu, aldus het Ctgb. Het college constateert dat er nog te veel aandacht uitgaat naar de aanscherping van bestaande methodieken voor de beoordeling van gangbare middelen.

Middelen op basis van benzoëzuur en kalkzwavel

Het Ctgb is het eens met de Europese toelating van een gewasbeschermingsmiddel op basis van benzoëzuur, waarvoor in Nederland al een toelating bestond. Het middel kan in de geïntegreerde teelt worden ingezet voor ontsmetting van gereedschappen, containers, potten.

Een schimmelbestrijder op basis van kalkzwavel krijgt geen toelating van het Ctgb. Het is weliswaar een zogenoemd natuurlijk middel, maar volgens het beoordelingscollege is de werkzaamheid van het middel onvoldoende vastgesteld en kleven er ook risico’s aan het gebruik voor insecten en spinachtigen. Andere Europese landen volgen de beoordeling van het Ctgb.

Of registreer je om te kunnen reageren.