Home

Nieuws

ACM doet geen onderzoek naar inkoopmacht in agrarische keten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen aanleiding om onderzoek te doen naar de inkoopmarkt in de land- en tuinbouwketens.

Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Kamer had de regering in een motie verzocht onderzoek te laten doen naar de inkoopmacht in ketens van producten uit de land- en tuinbouw. Ook de Europese Commissie ziet geen nut in zo’n onderzoek. De Europese Commissie doet alleen onderzoek als er voldoende en concrete aanwijzingen zijn voor overtredingen van de regels voor concurrentie. “Er lijken niet zulke aanwijzingen voorhanden te zijn die een sectoronderzoek kunnen rechtvaardigen”, aldus Kamp.

Geen kwesties die onderzoek rechtvaardigen

Een eerder onderzoek bracht geen kwesties naar voren die een sectoronderzoek, waar de Kamer op aandringt, te rechtvaardigen. Ook LTO Nederland en het Wageningen Economic Research (voorheen LEI) zien geen meerwaarde in een onderzoek dat in 2009 en 2014 ook al in Nederland is uitgevoerd. “Geen van de organisaties verwacht dat de uitkomsten van een nieuw onderzoek (...) nieuwe informatie zal opleveren.”

Ondertussen is op Europees niveau wel een onderzoek opgezet om inzicht te krijgen in de margeketen in de voedselketen. Doel daarvan is na te gaan of de consumentenprijs is gerelateerd aan de prijzen op grondstoffenmarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.