Home

Nieuws

Westland komt met beleid strijdig gebruik tuingrond

Gemeente Westland heeft haar nieuwe beleid voor strijdig gebruik van tuinbouwgrond klaar.

Deze maand worden de voorstellen besproken in de gemeenteraad. Westland wil particulieren die grond met een tuinbouwbestemming privé gebruiken, een keus voorleggen. Privégebruik blijft toegestaan, mits gebruikers een koopoptie tekenen bij de notaris, waarbij ze hun grond tegen agrarische waarde verkopen in geval een verkaveling voor tuinbouw zich voordoet. De gemeente verstrekt dan een tijdelijke omgevingsvergunning. Tekenen gebruikers zo’n koopoptie niet, dan wordt tegen het privégebruik opgetreden. 'Als mensen niet bereid zijn om hun medewerking aan de ontwikkeling van de glastuinbouw toe te zeggen, rest ons geen andere optie dan onze beginselplicht tot handhaving uit te voeren, zoals wij dat sinds 2015 ook hebben gedaan', schrijft de gemeente in de voorstellen.

Verdienmodel

Andere voorwaarden voor zo’n tijdelijke vergunning voor privégebruik is dat het niet om een professionele activiteit gaat en dat belanghebbenden niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. Ook mag het de modernisering van de glastuinbouw niet bemoeilijken, blijkt uit de voorstellen.

Bedrijfswoningen

Ook voor dienstwoningen komt de gemeente met een soortgelijk plan met een koopoptie. Dat betekent dat de woning voor agrarische waarde verkocht wordt als het perceel in een verkaveling van glastuinbouwgrond nodig is. De woning blijft verhandelbaar, maar de koopoptie blijft geldig. Jaarlijks neemt het aantal dienstwoningen toe doordat bedrijven stoppen. Een andere voorwaarde is dat de bedrijfswoning niet mag worden bewoond door personeel van andere bedrijven.

Foto

  • Luchtfoto van delen van het Westland in 2016. Foto: Provincie Zuid-Holland

    Luchtfoto van delen van het Westland in 2016. Foto: Provincie Zuid-Holland

Of registreer je om te kunnen reageren.