Home

Nieuws

FNV wil op meer teeltbedrijven Polen informeren over cao

FNV Bondgenoten stuurt meer mensen naar teeltbedrijven voor uitleg over de geldende cao. Daarvoor gebruiken FNV-medewerkers Poolse nieuwsbrieven.

Doel van de geïntensiveerde campagne in regio's als het Westland en vollegrondsgroenteregio's is meer meldingen te krijgen van Poolse medewerkers over misstanden van met name uitzendbureaus. Nu de cao glastuinbouw dicht bij een algemeen verbindend verklaring ligt, komt de nadruk van FNV Bondgenoten weer meer te liggen op naleving, stelt bestuurder Henk Onstwedder. Daarbij ligt de focus nu meer op uitzendbureaus. Onstwedder kan niet zeggen of er meer meldingen worden gedaan sinds de voorlichting is geïntensiveerd. Bij overtredingen doet FNV meldingen bij de Inspectie SZW. Dat kan ook om teeltbedrijven gaan, zoals vorig jaar bleek. FNV richt haar pijlen nu echter vooral op de uitzendbureaus.

Werkgevers in de glastuinbouw bieden hun personeel in een nieuwe, driejarige cao een loonsverhoging van in totaal 5 procent. Daar staat wel een vermindering van de onregelmatigheidstoeslag tegenover.

Of registreer je om te kunnen reageren.