Home

Nieuws

Duurzaamheidsbarometer voor provinciale beleid teelt

De provincie Zuid-Holland gaat een duurzaamheidsbarometer ontwikkelen om het effect van haar eigen duurzame landbouwbeleid te meten.

Daarbij is de glastuinbouw niet betrokken, het gaat om grondgebonden tuinbouw en landbouw. Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland heeft voorstellen gedaan voor de indicatoren voor zo'n barometer. Zo moet het succes van het jongste initiatief 'Zuid-Hollandse proeftuinen op teeltbedrijven' opgenomen zijn in de barometer. Als veel bedrijven deelnemen in een proeftuin – deels gefinancierd met Europees geld – zou dat de barometerstand vooruit kunnen helpen. Ook wil Weber kijken naar stikstofuitstoot, broeikasuitstoot, het aantal biologische bedrijven en Milieukeur, maar ook de werkgelegenheidscijfers.

Nieuwe proeftuinen

De provincie steekt tot 2020 circa 15 miljoen euro in de ontwikkeling van die kleinere proeftuinen. Een proeftuin is een plek waar in open samenwerking koplopers in de verschillende land- en tuinbouwsectoren nieuwe productiewijzen uitproberen. Initiatiefnemers voor een proeftuin bepalen zelf met hun partners op welke plek zij hun proeftuin willen opzetten. Dat kan bijvoorbeeld bij telers op een perceel. Bij elkaar kunnen de proeftuinen uitgroeien tot proeftuin Zuid-Holland.

Of registreer je om te kunnen reageren.