Home

Nieuws

Van Dam: geen zorgen concurrentievervalsing EKO-telers

Voor biologische tropische groente en fruit gelden in sommige gevallen minder strenge regels bij invoer in de EU, maar dat tast de positie van Nederlandse telers niet aan.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam. "Voor producten die niet in Europa kunnen worden geteeld, geldt voor derde landen een beperkt aantal uitzonderingen in de productieregels. Deze uitzonderingen zijn onder meer nodig om markverstoring te voorkomen door bijvoorbeeld een te gering aanbod", zo schrijft Van Dam op vragen van de VVD.

De leden van de VVD-fractie willen niet dat via het etiket op biologische producten een vorm van concurrentievervalsing ontstaat. Door rekening te houden met regionale verschillen bij het mogen dragen van het etiket ontstaat dit naar mening van deze leden nu wel degelijk. De VVD wil dat Van Dam zich hard maakt voor het belang van de Nederlandse biologische telers.

Dat is niet nodig, denkt Van Dam. "Ik maak mij geen zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse biologische producenten en handelaren. Juist Nederlandse bedrijven, met name handelshuizen, hebben een sterke positie in de wereldhandel van biologische producten en profiteren van de hierboven beschreven Europese regelgeving. Nederland heeft een draaischijffunctie bij de aan- en doorvoer van biologische grondstoffen en verwerkte biologische half- en eindfabricaten (jaarlijks € 500 miljoen). Afgelopen jaar is het exportcijfer van biologische producten voor het eerst de grens van € 1 miljard gepasseerd. Ook groeit de Nederlandse biologische landbouw jaarlijks met 7% tot 10% en neemt het aantal biologische landbouwbedrijven toe."

Of registreer je om te kunnen reageren.