Home

Nieuws

Marc Calon nieuwe voorzitter LTO Nederland

Marc Calon wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Hij treedt op 1 januari 2017 voor 3,5 dag in de week in dienst als opvolger van Albert Jan Maat die begin oktober vertrekt. In de tussenliggende maanden neemt LLTB-voorzitter Leon Faassen het voorzitterschap waar.

Marc Calon (57) uit Groningen is door de Algemene Vergadering van LTO Nederland benoemd tot de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Hij is nu nog voorzitter van Aedes, de vereniging van woningbouwcorporaties. Hij kwam bij zijn aantreden daar direct in opspraak door zijn volgens sommigen te hoge salaris van twee ton per jaar voor een werkweek van drie dagen.

Vervolgens moest hij de wereld van de woningcorporaties door een roerige tijd heen loodsen. Op zijn verhoor in 2014 voor de Parlementaire Commissie die de misstanden bij de corporaties onderzocht, erkende hij zich te schamen voor "fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag" binnen de sector. Inmiddels is de woningbouwsector in rustiger vaarwater.

Boer en bestuurder

Calon heeft zijn wortels in de agrarische sector. Hij is boerenzoon en runt naast zijn drukke bestuurswerkzaamheden (ook voor de internationale koepel van volkshuisvestingsorganisaties in Europa) een akkerbouwbedrijf van 58 hectare in het Groningse Zuurdijk. Na enkele jaren docent te zijn geweest aan de Jan Heidema MLS in Groningen begon hij zijn bestuurlijke loopbaan als voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw (1990-1993). Aansluitend was hij tot 1995 vice-voorzitter van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO), die later is opgegaan in de huidige organisatie LTO Noord.

Provincie en oude liefde

In de periode 1999-2009 was Calon lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Hij heeft landelijk een rol van betekenis gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening  en het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies.

Over zijn persoonlijke drijfveren om voorzitter te worden van LTO Nederland zegt Calon: "Ooit ben ik begonnen als de jongste voorzitter van de oudste landbouworganisatie. Oude liefde roest niet. De functie als LTO-voorzitter biedt mij een geweldige kans om een nieuwe uitdaging op te pakken. Het is een uitdaging die me zeer aan het hart gaat. Niet in de laatste plaats omdat ik een boer in hart en nieren ben en blijf. Onze sector opereert in het hart van de samenleving en een sterke organisatie als LTO Nederland is hierbij onmisbaar."

Of registreer je om te kunnen reageren.