Home

Nieuws

Tuinbouw leert cyberspionage afslaan

Economische cyberspionage - het stelen van waardevolle digitale bedrijfsinformatie – richt zich ook op de tuinbouw.

Het gaat om informatie die cruciaal is voor de concurrentiekracht en het voortbestaan van Nederlandse bedrijven. Kennisintensieve bedrijven als tuinbouw hebben zich de laatste jaren leren weren tegen deze economische cyberspionage, schrijft het ministerie van EZ in het rapport Digitale Agenda. Om dreigingen tegen te gaan werken bedrijven in speciale centra samen en delen onderling informatie en ervaringen over cybersecurity. Bedrijven leren in vertrouwde omgeving van elkaar en kunnen wederzijdse bijstand verlenen indien zich (acute) pro­blemen voordoen. "Met deze centra wordt schaalgrootte gecreëerd om afdoende verdediging te kunnen bieden tegen complexe aanvallen die voor individuele bedrijven niet haalbaar is", schrijft het ministerie. Vanwege de goede ervaringen die zijn opgedaan met de ISAC-structuur voor de vitale sectoren, kan deze aanpak mogelijk worden uitgebreid naar andere delen van de economie.

Big data in containers

Het ministerie noemt in een andere rapportage over bigdata ook de topsector tuinbouw in een opsomming met gesteunde projecten. Het project Container Monitor van het havenbedrijf Rotterdam en onder meer GroentenFruit Huis deelt informatie over containertransport. Dat leidt tot forse kostendalingen op containertransport.

Of registreer je om te kunnen reageren.