Home

Nieuws laatste update:21 jun 2016

Waterschap ziet knelpunt

Waterschappen erkennen de schade niet als gevolg van de regengolven van de afgelopen weken, maar zoeken wel naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen.

Tussen 150 en 200 boeren in Zuidoost-Brabant en in de omgeving van Boxmeer hebben hun respectievelijke waterschappen aansprakelijk gesteld voor schade die is ontstaan doordat onderhoud en beheer van waterlopen onvoldoende is geweest. De Zuidelijke landbouworganisatie ZLTO zegt dat waterschappen het beleid van water vasthouden, bergen en afvoeren in kritische situaties wel kunnen aanpassen. ZLTO ondersteunt boeren die een claim bij het waterschap indienen, maar benadrukt dat er geen sprake is van een collectieve actie. Waterschappen wijzen aansprakelijkheid af. Maar waterschapsbestuurder Ernest de Groot van het waterschap Aa en Maas zegt wel dat hij samen met boeren en andere betrokkenen wil kijken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om problemen te voorkomen of te beperken.

Bij Dodewaard hebben ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken. De schade aan gewassen bedraagt nu al tussen de 50.000 en 100.000 euro.<br /><em>Foto's: VidiPhoto</em>
Bij Dodewaard hebben ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken. De schade aan gewassen bedraagt nu al tussen de 50.000 en 100.000 euro.
Foto's: VidiPhoto

Overlast in Achterhoek

Die koers volgde ook het Gelderse waterschap Rijn en IJssel toen in de nazomer van 2010 wateroverlast in de Achterhoek leidde tot grote schade bij onder anderen pootgoedtelers. De juridische procedures over schadevergoeding lopen nog, maar ondertussen is het beheer- en onderhoudsplan wel aangepast om schades in de toekomst te voorkomen.

Waterschap Aa & Maas houdt inloopavonden voor getroffen boeren om te inventariseren waar zich knelpunten voordoen en welke oplossingen daarvoor kunnen worden gezocht.  Vorige week  bezochten ruim 80 boeren een inloopavond in Deurne.

Er zijn ondernemers die in de afgelopen zes jaar al voor de derde keer zijn getroffen door buien die statistisch één keer in een mensenleven voorkomen.

Van Dam bezoekt boeren

Staatssecretaris Martijn van Dam is van plan poolshoogte te nemen bij getroffen zuidelijke boeren. Hij zal ingaan op een uitnodiging daartoe.  Wanneer dat gaat gebeuren is nog onbekend.

In de uiterwaarden langs grote rivieren ontstaan ook problemen. In de afgelopen weken zijn boeren door verschillende waterschappen rond de rivieren gewaarschuwd voor verhoogde waterstanden met het oog op eventuele grasoogst of het evacueren van hun vee. In sommige gebieden dreigt echter ook schade aan mais en andere gewassen die in uiterwaarden worden geteeld. Bij het Gelderse Dodewaard hebben agrarisch ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.