Home

Nieuws

Schade luchtvervuiling steeds erger, ook voor boer

Luchtvervuiling veroorzaakt hoge en almaar stijgende kosten én groeiende schade aan de gezondheid. Ook de landbouw ontkomt daar niet aan.

Luchtvervuiling kost in de komende 50 jaar wereldwijd steeds meer, zowel financieel als qua andere vormen van schade. Afnemende gezondheid en de daarbij horende kosten, maar ook een lagere oogstopbrengst zullen in Europa jaarlijks een verlies aan nationaal inkomen opleveren van 2% of meer. In 2010 zijn we wereldwijd naar schatting tussen €16 biljoen en €22 biljoen (1 biljoen is 1.000.000.000.000) kwijt aan extra verloren levens- en arbeidsjaren. Dat staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de gevolgen van de luchtvervuiling wereldwijd. Vooral in landen met veel economische groei (Azië, Afrika, Oost-Europa) zijn de gevolgen ernstiger dan gemiddeld.

In 2010 kostte luchtvervuiling wereldwijd naar schatting tussen €16 biljoen en €22 biljoen (1 biljoen is 1.000.000.000.000) aan extra verloren levens- en arbeidsjaren.

Landbouw heeft vooral last van fijn stof en ozon

De landbouw heeft vooral te maken met hoge concentraties fijn stof en ozon, die de productiviteit negatief beïnvloeden. Er zijn weliswaar grote verschillen tussen verschillende regio's, maar over het geheel genomen zal de luchtvervuiling een negatief effect hebben op de oogst. In veel regio's zullen oliegewassen en tarwe meer worden aangetast dan andere gewassen. In Europa en China zal de tarweoogst lijden onder de vervuiling, in andere regio's de oliegewassen meer.

Over het geheel genomen zal de luchtvervuiling een negatief effect hebben op de oogst. In veel regio's zullen oliegewassen en tarwe meer worden aangetast dan andere gewassen.

Nieuw-Zeeland, Australië en delen van Afrika en Indonesië zullen minder last hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.