Home

Nieuws laatste update:1 jul 2016

'Pas op de plaats met EU-landbouwbeleid om Brexit'

De hervorming van het Europese landbouwbeleid moet op een laag pitje gezet worden. "Het financiële kader is geregeld tot 2020, maar niets belet ons om daarna op dezelfde manier door te gaan en de verdere hervorming uit te stellen." Dat zegt Xavier Beulin, voorzitter van de Franse boerenkoepel FNSEA, naar aanleiding van de Brexit.

Beulin reageert daarmee op de aankondiging van landbouwminister Stéphane le Foll om eind augustus een debat te organiseren met zijn Europese collega’s over de gevolgen van de Brexit en de toekomst voor de landbouw. "Wij zouden graag worden uitgenodigd om aan de voorbereidingen meer te werken", zegt Beulin.

'Niet over geld, maar spreken over richting'

"Dat debat moet zich vooral niet beperken tot de budgettaire vragen. Voordat wordt gesproken over geld en beheersmiddelen moet men spreken over de richting die we aan de landbouw willen geven. De markt kan niet de enige bepalende factor zijn. De liberale tendens is nog altijd erg sterk; kijk naar de zuivel- en varkenssector. De sector moet niet een variabele factor zijn in de handelsakkoorden, we moeten toe naar het stimuleren van een gevarieerde landbouw die aan de gezondheidseisen voldoet, maar die ook de agrarische roeping vervult. Het gaat dan niet om een landbouw die gebaseerd is op lage prijzen, maar die investeren en innovatie hoog op de agenda heeft."

Xavier Beulin</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Xavier Beulin

Foto: ANP

Harmonisatie van regels

Volgens Beulin moeten bij het komende overleg in Parijs onderwerpen als belastingen, sociale rechten maar ook milieuregels op tafel komen. "De eurozone kan niet functioneren zonder harmonisatie van die regels en zonder dat de financiële voorwaarden gelijk zijn. Hier en daar wat sleutelen volstaat niet meer."

Beulin merkte verder op niet te verwachten dat de Brexit binnen een jaar of drie gerealiseerd kan worden. "Het gaat om tienduizenden regels die aangepast moeten worden."

Of registreer je om te kunnen reageren.